Όταν η ομάδα μας αγωνίστηκε για την Ειρήνη και έγραψε Ιστορία.