Σαν σήμερα, 12 Μαΐου 1821, οι Τούρκοι χτυπάνε αλύπητα το Βαλτέτσι, αλλά η ισχυρή άμυνα που είχε οργανώσει ο Κολοκοτρώνης κρατάει πεισματικά. Η λυσσώδης μάχη συνεχίζεται μέχρι το μεσημέρι, οπότε καταφθάνουν ενισχύσεις από τα γειτονικά στρατόπεδα Χρυσοβιτσίου και Πιάνας. Τα μεσάνυχτα ο Κολοκοτρώνης ανεφοδιάζει με καταδρομική ενέργεια το χωριό, ενώ τα χαράματα της επόμενης μέρας φτάνουν οι ενισχύσεις από τα Βέρβενα.

 

Η μάχη συνεχίστηκε αδιάκοπη μέχρι το μεσημέρι της 13ης Μαΐου, όταν οι Τούρκοι εμφάνισαν κάμψη. Ο Κολοκοτρώνης έδωσε το σύνθημα για επική έφοδο των Ελλήνων με τα σπαθιά, τσακίζοντας τους Τούρκους, που υποχώρησαν έντρομοι προς την Τριπολιτσά με τεράστιες απώλειες.

 

Η νίκη στο Βαλτέτσι ήταν τόσο σημαντική που ο Γέρος του Μοριά αναφέρει: «Ο πόλεμος εκείνος εστάθη η ευτυχία της Πατρίδος. Αν εχαλιώμεθα, εκινδυνεύαμε να μη κάμωμε ορδί (στρατόπεδο) πλέον» και συνεχίζει λέγοντας «Έβαλα λόγον ότι πρέπει να νηστεύσωμεν όλοι δια δοξολογίαν εκείνης της ημέρας και να δοξάζεται αιώνας αιώνων, έως ού στέκει το έθνος, διατί ήτον η ελευθερία της Πατρίδος».