Υπογραφή της Σύμβασης της Λωζάννης για την ανταλλαγή των ελληνικών και των τουρκικών πληθυσμών

Υπογράφεται στη Λωζάννη ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία η Σύμβαση περί ανταλλαγής των εκατέρωθεν πληθυσμών. Στην ανταλλαγή, η οποία είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, υπήχθησαν αφενός οι Τούρκοι υπήκοοι ελληνορθόδοξου θρησκεύματος που κατοικούσαν στην Τουρκία, αφετέρου οι Έλληνες υπήκοοι μουσουλμανικού θρησκεύματος που κατοικούσαν στην Ελλάδα. Από τον γενικό κανόνα της ανταλλαγής εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης.

 

 

Αντώνης Κλάψης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

*Χρονολόγιο της περιόδου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι ημερομηνίες έως και τον Φεβρουάριο του 1823 αποτυπώνονται στο Ιουλιανό, το «παλιό», ημερολόγιο, το οποίο ίσχυε τότε στην Ελλάδα. Το Γρηγοριανό, «νέο», ημερολόγιο εισήχθη στις 16 Φεβρουαρίου 1923, η οποία ορίστηκε ως 1η Μαρτίου 1923.