Ανακήρυξη της αυτονομίας της Ιωνίας

Κατόπιν εντολών της ελληνικής κυβέρνησης, ο ύπατος αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης ανακηρύσσει την αυτονομία της Ιωνίας. Επρόκειτο για απονενοημένο διάβημα της Αθήνας εν όψει του φόβου ότι η εκδήλωση μιας –από καιρό αναμενόμενης– τουρκικής αντεπίθεσης θα κατέληγε σε συντριβή των ελληνικών στρατευμάτων που βρίσκονταν στη Μικρά Ασία. Στην πράξη, η ανακήρυξη της αυτονομίας παρέμεινε γράμμα κενό περιεχομένου, καθώς η ανταπόκριση του μικρασιατικού πληθυσμού υπήρξε μηδαμινή.

 

 

Αντώνης Κλάψης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

*Χρονολόγιο της περιόδου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι ημερομηνίες έως και τον Φεβρουάριο του 1823 αποτυπώνονται στο Ιουλιανό, το «παλιό», ημερολόγιο, το οποίο ίσχυε τότε στην Ελλάδα. Το Γρηγοριανό, «νέο», ημερολόγιο εισήχθη στις 16 Φεβρουαρίου 1923, η οποία ορίστηκε ως 1η Μαρτίου 1923.