Δημοψήφισμα για την επαναφορά στον θρόνο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄

Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα με θέμα την επιστροφή στον θρόνο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, υπέρ της επανόδου του Κωνσταντίνου τάχθηκε το 98,98% όσων ψήφισαν. Το ποσοστό αυτό ήταν εξόφθαλμα διογκωμένο. Τόσο τις παραμονές όσο και την επαύριον του δημοψηφίσματος, οι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας προειδοποίησαν την ελληνική κυβέρνηση ότι επιστροφή του Κωνσταντίνου θα είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή κάθε οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Οι συμμαχικές απειλές υλοποιήθηκαν όταν πια ο Κωνσταντίνος επανήλθε στον θρόνο.

 

 

Αντώνης Κλάψης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

*Χρονολόγιο της περιόδου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι ημερομηνίες έως και τον Φεβρουάριο του 1823 αποτυπώνονται στο Ιουλιανό, το «παλιό», ημερολόγιο, το οποίο ίσχυε τότε στην Ελλάδα. Το Γρηγοριανό, «νέο», ημερολόγιο εισήχθη στις 16 Φεβρουαρίου 1923, η οποία ορίστηκε ως 1η Μαρτίου 1923.