Έναρξη της προέλασης του ελληνικού στρατού προς το Εσκί Σεχίρ, την Κιουτάχεια και το Αφιόν Καραχισάρ

Ξεκινά μεγάλη κλίμακας επιθετική επιχείρηση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, με σκοπό την κατάληψη του Εσκί Σεχίρ (το αρχαίο Δορύλαιο), της Κιουτάχειας (το αρχαίο Κοτύαιο) και του Αφιόν Καραχισάρ (το αρχαίο Ακροϊνόν). Μέσα σε λίγες ημέρες, ο στόχος επιτυγχάνεται πλήρως. Δεν καθίσταται, όμως, δυνατή η συντριβή των τουρκικών δυνάμεων, μεγάλος όγκος των οποίων γλίτωσε την τελευταία στιγμή την περικύκλωση στην Κιουτάχεια.

 

 

Αντώνης Κλάψης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

*Χρονολόγιο της περιόδου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι ημερομηνίες έως και τον Φεβρουάριο του 1823 αποτυπώνονται στο Ιουλιανό, το «παλιό», ημερολόγιο, το οποίο ίσχυε τότε στην Ελλάδα. Το Γρηγοριανό, «νέο», ημερολόγιο εισήχθη στις 16 Φεβρουαρίου 1923, η οποία ορίστηκε ως 1η Μαρτίου 1923.