Υπογραφή της Ανακωχής των Μουδανιών

Οι αντιπρόσωποι αφενός της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, αφετέρου της Τουρκίας υπογράφουν την Ανακωχή των Μουδανιών. Βάσει αυτής, προβλέπεται η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα και η συνακόλουθη εγκατάσταση εκεί των τουρκικών αρχών. Προδιαγράφεται, επομένως, η επιστροφή της Ανατολικής Θράκης στην τουρκική κυριαρχία. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε τους όρους της Ανακωχής των Μουδανιών δύο ημέρες μετά από τη σύναψή της. Ως αποτέλεσμα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, περισσότεροι από 250 χιλιάδες Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ανατολική Θράκη και να καταφύγουν πρόσφυγες στα εδάφη που θα παρέμεναν στην ελληνική κυριαρχία.

 

 

Αντώνης Κλάψης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

*Χρονολόγιο της περιόδου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι ημερομηνίες έως και τον Φεβρουάριο του 1823 αποτυπώνονται στο Ιουλιανό, το «παλιό», ημερολόγιο, το οποίο ίσχυε τότε στην Ελλάδα. Το Γρηγοριανό, «νέο», ημερολόγιο εισήχθη στις 16 Φεβρουαρίου 1923, η οποία ορίστηκε ως 1η Μαρτίου 1923.