Έναρξη των εργασιών της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης

Ξεκινούν στη Λωζάννη οι εργασίες της ομώνυμης Συνδιάσκεψης Ειρήνης με κύριο αντικείμενο τη σύναψη Συνθήκης Ειρήνης που θα αντικαθιστούσε τη μηδέποτε εφαρμοσθείσα Συνθήκη των Σεβρών. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Συνδιάσκεψη τέθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατόπιν πρόσκλησης που του απηύθυνε η ελληνική κυβέρνηση.

 

 

Αντώνης Κλάψης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

*Χρονολόγιο της περιόδου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι ημερομηνίες έως και τον Φεβρουάριο του 1823 αποτυπώνονται στο Ιουλιανό, το «παλιό», ημερολόγιο, το οποίο ίσχυε τότε στην Ελλάδα. Το Γρηγοριανό, «νέο», ημερολόγιο εισήχθη στις 16 Φεβρουαρίου 1923, η οποία ορίστηκε ως 1η Μαρτίου 1923.