Σε υλοποίηση της απόφασης να στηρίξουμε το έργο της ΑμΚΕ “Καρκινάκι”, αντί να πραγματοποιήσουμε φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας, ανταποκριθήκαμε σε συγκεκριμένο αίτημα για τεχνολογικό εξοπλισμό, τον οποίο παραδώσαμε στα άξια χέρια της ιδρύτριας και Διευθύνουσας Συμβούλου κυρίας Μένιας Κουκουγιάννη.

Ο εξοπλισμός προωθήθηκε και βρίσκεται πλέον στην ογκολογική μονάδα παίδων “Ελπίδα”.

Είμαστε ευτυχείς, αν βοηθήσαμε, έστω και λίγο, στην καθημερινότητα των λειτουργών αλλά και των παιδιών στην μονάδα αυτή. Κι ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά ταχεία και πλήρη ανάρρωση!