«Πανταχόθεν του Πόντου αγγέλονται σφαγαί προκρίτων Ελλήνων, ατιμώσεις Ελληνίδων, ληστείαι και διαρπαγαί ελληνικών περιουσιών παρά τουρκικών ορδών και τουρκικών αρχών. ΣΤΟΠ.
Εις Κερασούντα εσφάγησαν δεκαέξ πρόκριτοι, εις Γαλλιαίνην Τραπεζούντος δεκαπέντε προύχοντες και δύο οκταετή παιδία, εις Όφιν εδολοφονήθη Έλλην ιερεύς. ΣΤΟΠ.
Εάν κατάστασις αύτη συνεχισθή, Ελληνισμός Πόντου εξαφανισθήσεται, πριν ή διπλωματία προλάβη ασχοληθή περί αυτού. ΣΤΟΠ.
… Επικαλούμεθα Υμετέραν προσωπικήν παρέμβασιν παρ´ ισχυροίς Συμμάχοις προς κατάπαυσιν εξολοθρευτικού έργου Τούρκων και σωτηρίαν απειλούμενου υπό εξοντώσεως Ποντιακού Ελληνισμού παρ´ Υμετέρας μόνον Εξοχότητος ελπίζοντος αποκατάστασίν του ως μη υστερήσαντος εις θυσίας αίματος ουδενός τμήματος του Ελληνισμού».
Το αγωνιώδες τηλεγράφημα – ντοκουμέντο της Επιτροπείας Ποντίων προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέριο Βενιζέλο τον Ιούλιο του 1920.
Η Λέσχη Ιστορίας και Πολιτισμού ΑΕΚ συμμετείχε στις εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.