Σμύρνη. Η είσοδος του κλειστού λιμανιού της πόλης. Ο λιμενοβραχίονας χωρίζει το κλειστό και το ανοιχτό λιμάνι.

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Ι.Ε.Ε.Ε.- Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.


Βασιλοπούλα, ατίμητο

ρουμπίνι στην Ανατολή

και στο Αιγαίο πρώτη.

Ποιο όνομα προσφιλέστερο

απ’ το όνομά σου Σμύρνη,

τόσο καλλίφθογγο και τόσο μοσχομυρισμένο.

Κωστής Παλαμάς